تماشاگران

یادداشت هایی برای یاد داشت

فوتبال زیبای زیبای زیبا

بازی دیشب چلسی - لیورپول  همان چیزی بود که یک  تماشاگر از فوتبال می خواهد. گویا که در حال دیدن یک فیلم باشکوه از کارگردانی معتبر هستید.  نه ؛ لذت دیدن نیمه ی دوم این بازی از دیدن یک فیلم زیبا هم فراتر بود.
بنیتس و هیدینگ به همراه شاگردانشان یک شب زیبا را برای فوتبال رقم زدند. سبک خاص ورزشگاه ها ی بریتانیا که تماشاگران را به صورتی پررنگ جزئی از یک مسابقه ی فوتبال میکند زیبایی مسابقه را دو چندان کرده بود.
نیمه ی دوم بازی دیشب یکی از خاطرات ماندگار برای بسیاری از هواداران فوتبال خواهد بود.
تاریخ ارسال: چهارشنبه 26 فروردین 1388 | نویسنده: صادق ابراهیم | چاپ مطلب 0 نظر