تماشاگران

یادداشت هایی برای یاد داشت

وزیر همگرافاطمه آجورلو(نماینده کرج در مجلس) وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای وزارت رفاه است . چه کسی بهتر از اوِ  که در جلسه ی رای اعتماد به محصولی(در آبان 87) به عنوان مخالف ثبت نام کرد ولی وقتی به پشت تریبون رفت از محصولی دفاع کرد . +


اقتضای این دولت ، وزرایی از این سنخ است . احمدی نژاد پیش از این گفته بود که وزرایش باید با او همگرا باشند ، او حداقل این بار صادق بود.

تاریخ ارسال: یکشنبه 25 مرداد 1388 | نویسنده: صادق ابراهیم | چاپ مطلب 0 نظر