تماشاگران

یادداشت هایی برای یاد داشت

سیاست عین دیانتنمی دانم تا چه زمانی باید شاهد حضور و تکثیر افرادی در سطوح مختلف قدرت باشیم که سیاستشان عین دیانتشان است. آن هایی که نه دین دارند و نه سیاست.


من نمی دانم پیرمردی مثل دکتر محمد ملکی در حال حاضر چه خطری برای آقایان دارد و اصلا چه کرده است که وی را با وجود سرطان از بستر بیماری بیرون می کشند و تا به الان نزدیک به 50 روز است که بازداشت کرده اند. همچنین مانع از رسیدگی پزشکی و درمان دارویی مناسب او نیز می شوند.


کهریزک یک مکان نیست، یک تفکر است. تعارض این عملکرد با دین نیازی به گفتن ندارد. دین که هیچ اگر اندکی خرد و سیاست داشتند این گونه با زندانیان برخورد نمی کردند و بیش از این ننگ نمی خریدند.

تاریخ ارسال: جمعه 17 مهر 1388 | نویسنده: صادق ابراهیم | چاپ مطلب 0 نظر