تماشاگران

یادداشت هایی برای یاد داشت

و تاریخ تکرار می شود......شاه از «آدم‌های قوی» و «با شخصیت» بدش می‌آمد. از آدم‌هایی که تملق او را نمی‌گفتند، بدش می‌آمد. به تملق زیاد عادت کرده بود. وقتی که دامادش، این اردشیر لجن، ‌واقعاً لجن، در سلام‌های رسمی تعظیم می‌کرد و بعد در مقابل او روی زمین می‌افتاد و زمین را می‌بوسید، ‌چرا به او نگفت بلند شو پسر!‍ چون می‌خواست بقیه هم از او تقلید کنند. خوشش می‌امد که همه این کار را بکنند. تفرعن بیش از حد داشت. (بخشی از مصاحبه احسان نراقی با فصلنامه یاد)


در حال حاضر چند آدم قوی و با شخصیت که تملق هم نمی گویند در طبقات بالایی هرم قدرت می توان یافت؟

تاریخ ارسال: دوشنبه 20 مهر 1388 | نویسنده: صادق ابراهیم | چاپ مطلب 0 نظر