تماشاگران

یادداشت هایی برای یاد داشت

خیمه شب بازی جدیدعجب معرکه ای راه انداخته اند آن هم به بهانه ی عکسی که معلوم نیست دقیقا چگونه و توسط چه کسانی پاره شده است. چه بسا با برنامه ریزی همین گروهی که اکنون به دنبال بهره برداری از آن  است اتفاق افتاده باشد. شاید دلیل اینکه موسسه نشر آثار امام موضع گیری متفاوتی داشته  و بیت امام نیز تا این لحظه سکوت اختیار کرده همین باشد.


اگر کسی دغدغه توهین به امام را دارد بهتر است یک بار دیگر مناظره 13 خرداد 88 را ببیند.

تاریخ ارسال: شنبه 21 آذر 1388 | نویسنده: صادق ابراهیم | چاپ مطلب 0 نظر