تماشاگران

یادداشت هایی برای یاد داشت

دانشجو یا ...((...البته شناسائى کنند؛ خود دانشجوها موظفند در محیط دانشگاه، افرادى را که منشأ فسادند، اینها را بشناسند و دیگران را آگاه کنند. این خودش یک تبلیغ درست و صحیحى است. آگاه کنند؛ بدانند ارتباطات اینها را، جهت‌گیرى اینها را؛ لکن همه کار با آرامش باید انجام بگیرد. ))این بخش از سخنان رهبر در سخنرانی دیروز برای من  بیش از دیگر جملاتش متاثر کننده و البته تکان دهنده بود. باعث تاسف است که بالاترین مقام کشور، دانشجو  را در مقام یک خبرچین بخواهد، خبرچینی که در محیط علمی به دنبال شکار دانشجویان و اساتید منتقد بگردد و آن ها را به مراجع امنیتی معرفی کند.


با این جو دیگر آزاد اندیشی چه معنا دارد؟  دانشجو و استادی که هر روز در فضایی که با این سخنان رهبر خلق خواهد شد به دانشگاه برود را چه نسبتی با کرسی های آزاد اندیشی؟  خروجی این چنین دانشگاهی انسان های عالم خواهد بود ؟ در این فضای تیره و مخوف آیا علمی تولید خواهد شد که باعث پز دادن حضرات شود؟

اصلا در چنین فضایی، انسان تربیت خواهد شد؟


چندین سال قبل و در زمان دولت اصلاحات بود که رهبر در سخنرانی های مختلف دانشجویان را به فعالیت سیاسی تشویق می کرد ولو اینکه اشتباه کنند. ناراحت کننده است که  او از آن موضع گیری ها به این گونه سخنانی فرو غلتیده است. البته شاید هم در سخنان قدیمی اش عنصر صداقت غایب بوده است.


تاریخ ارسال: دوشنبه 23 آذر 1388 | نویسنده: صادق ابراهیم | چاپ مطلب 0 نظر