تماشاگران

یادداشت هایی برای یاد داشت

به خودمان باختیم استقلال به استقلال باخت. به ترکیب بدقواره ی صمد مرفاوی و به تعویض کردن ها و تعویض نکردن های صمد مرفاوی و به آماده نبودن دروازه بان محبوب نا آماده و کم روحیه ی این روزهای استقلال و به مهاجمی که هنوز نمی تواند یک توپ را مثل بچه ی آدم با یک بغل پای ساده از فاصله ی ۳ متری گل کند و به مدیر عاملی که سرمربی تیم قهرمان را احمقانه برکنار می کند بدون آنکه یک مربی بهتر از او بیاورد.

 و اگر بخواهم باز هم این زنجیره را ادامه دهم باید بنویسم استقلال باخت و می بازد به فوتبال دولتی.


تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 15 بهمن 1388 | نویسنده: صادق ابراهیم | چاپ مطلب 0 نظر