تماشاگران

یادداشت هایی برای یاد داشت

تهمت به یک مظلومهمان روزهایی که بازار آن فیلم دروغ درباره قتل مرحوم ندا داغ بود در جمعی که چند تن از بستگان با آب و تاب در حال ثابت نمودن نمایشی بودن قتل ندا بودند به آن ها گفتم که در آن دنیا باید پاسخگوی این تهمت سنگینی که به ندا می زنند باشند که البته واکنش فقط پوزخند بود.


   فیلمی که سیما درباره ی قتل ندا پخش نمود(مستند تقاطع) فارغ از جزئیات و نتیجه گیری آن حداقل نشان دهنده ی کذب بودن سناریوی آن فیلم کذایی که صحنه ی مرگ ندا را یک نمایش به کارگردانی آرش حجازی و استاد موسیقی ندا و بازیگری آن مرحوم القا می کرد بود. حداقل ثابت شد که ندای بی گناه واقعا در همان کوچه تیر خورده است و به قتل رسیده و نمایشی در کار نبوده است.


من نمی دانم این تهمت زنندگان(سازندگان آن کلیپ و پخش کنندگان و مروجان آن) چگونه می خواهند جواب وجدان خود را بدهند. البته امیدوارم که وجدانی در کار باشد.


تاریخ ارسال: شنبه 22 خرداد 1389 | نویسنده: صادق ابراهیم | چاپ مطلب 2 نظر