تماشاگران

یادداشت هایی برای یاد داشت

درباره ی ارتداد منکر ولایت فقیهعلی مصباح یزدی گفته است که : ‌((اگر کسی دانسته ولی فقیه را انکار کند و قبول نداشته باشد مرتد است چرا که مثل آن است که امام معصوم را قبول ندارد.))


منظورعلی مصباح این است که :

1.منکر ولایت فقیه  امام  معصوم را قبول ندارد.

2.کسی که امام معصوم را قبول ندارد مرتد است.

نتیجه : منکر ولایت فقیه مرتد است.


هر دو بخش این قیاس به نظر من اشتباه است اما تصور میکنم پرداختن به یک بخش آن هم جهت بطلان این نتیجه گیری کافی است.


 آقای علی مصباح این طور که از نتیجه گیریشان پیداست معتقد است کسی که امام معصوم را قبول ندارد مرتد است اما مگر کسی که ولایت ائمه علیهم السلام را قبول نداشته باشد مرتد است؟

تفاوت اصلی ما با اهل سنت بر عدم پذیرش ولایت ائمه ی ما از سوی آنان است. علمای شیعه هم که معتقد به مسلمان بودن اهل سنت هستند، یعنی این عدم اعتقاد به امام معصوم خللی در مسلمان به شمار آوردن اهل سنت ایجاد نمی کند.

جای تعجب است که اگر اهل سنت که به ولایت امامان اعتقادی ندارند مسلمان به شمار می روند چطور می شود کسی که منکر ولایت فقیه است(که مشروعیتش را از امام معصوم می گیرد) از سوی پسر آقای مصباح یزدی مرتد قلمداد می شود!.


شاید هم علی مصباح یزدی معتقد است که اهل سنت مسلمان نیستند که این خود مطلبی دیگر است.

                                                              

نقد ایمایان بر سخنان علی مصباح به علاوه نقدی بر دیدگاه های پدرش

مطلب اکبر اعلمی درباره سخنان علی مصباح


تاریخ ارسال: یکشنبه 30 خرداد 1389 | نویسنده: صادق ابراهیم | چاپ مطلب 1 نظر