تماشاگران

یادداشت هایی برای یاد داشت

غیرت دینی((...من در جلسه دادگاه خودم خطاب به قاضی گفتم وقتی که من می بینم که در خطبه های نماز جمعه صحبت می کنند و رهبری کشور جا به جا ، مکرر در مکرر با حکومت سراسر عدل علی ع مقایسه می کنند دلم می گیرد.مگر من غیرت دینی نداشته باشم که از ساحت امیر المومنین دفاع نکنم.

گفتم چطور شما از ساحت رهبرتان دفاع می کنید اما به ما اجازه نمی دهید که از ساحت امیر المومنین دفاع کنیم و بگوییم که این مقایسه های باطل را نکنید و آبروی امیر المومنین را نبرید. امیرالمومنین اختصاص به شما ندارد. او به همه شیعیان و مسلمین اختصاص دارد . آبروی اسلام  را نبرید. آبروی رسول الله را نبرید . من قسم یاد کردم و گفتم والله در مقابل این چنین مقایسه های باطلی خواهم ایستاد حتی اگر یک روز از عمرم باقی مانده باشد و حتی اگر به قیمت از دست دادن جانم باشد برنخواهم گشت.))


بخشی از مصاحبه احمد قابل با جرس-۵ تیر ۱۳۸۹


تاریخ ارسال: دوشنبه 7 تیر 1389 | نویسنده: صادق ابراهیم | چاپ مطلب 0 نظر