تماشاگران

یادداشت هایی برای یاد داشت

شباهت ها و همسویی ها


((...دستگاه تبلیغاتی حزب پادگانی در یکسال گذشته اتهامات زیادی متوجه جنبش سبز و رهبرانش کرده است؛ از جمله این که آنها با آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها، سلطنت‌طلب‌ها، مجاهدین خلق و مارکسیست‌ها هماهنگ عمل می‌کنند یا همسو سخن می‌گویند... اما چیزی که کمتر به آن توجه می‌شود، این است که رفتار و گفتار حزب پادگانی بیشترین شباهت را با چهار گروه فوق...دارد.


...حزب پادگانی                                                                                                                                                      

 در کاربرد معیارهای دوگانه با "دولت آمریکا" رقابت می کند،

در ایجاد انسداد سیاسی و سرکوب مخالفان و احیای مناسبات شاهنشاهی با "سلطنت‌طلب‌ها" کورس رقابت گذاشته است،

عملکرد پادگانی و ادبیات خشن و کینه‌توزانه "مجاهدین خلق" را الگو قرار داده‌،

از "کمونیسم روسی"، سلول انفرادی، اعتراف‌گیری و دادگاه‌های نمایشی را وام گرفته است.))


بخشی ازپانوشت ش65  مقاله ی «پدر، مادر، ما باز هم متهمیم!»؛ مصطفی تاج زاده


تاریخ ارسال: سه‌شنبه 15 تیر 1389 | نویسنده: صادق ابراهیم | چاپ مطلب 0 نظر