تماشاگران

یادداشت هایی برای یاد داشت

تاریخ فوتبال در چند جمله


فوتبال را "انگلیسی ها" خلق کردند، "آمریکای جنوبی ها" به آن روح و زیبایی بخشیدند،"آلمانی ها" نظم و جنگندگی را به او آموختند و  "هلندی ها" آن را به کمال رساندند.


پ.ن: اما اسپانیایی ها؛ آن ها فقط مقلدانی خوب و البته قابل احترام هستند.


تاریخ ارسال: جمعه 18 تیر 1389 | نویسنده: صادق ابراهیم | چاپ مطلب 2 نظر