تماشاگران

یادداشت هایی برای یاد داشت

دقایقی تا تحقق یک رویاهلند در یک قدمی بام فوتبال جهان است و با فتح آن ۹۰ دقیقه بیشتر فاصله ندارد، این همان لحظه ای که سالها انتظار آن را می کشیدم.


هنوز هم و پس از گذشت سالها نمی دانم چگونه شد که کودکی ۸ ساله در جام جهانی ۹۴ عاشق تیم ملی هلند شد ولی هنوز هم به آن می بالم و هیچ گاه از آن انتخاب پشیمان نشده ام.


اینک این معشوق فوتبالی امشب در فینال باید به مصاف اسپانیا برود. خوب می دانم که از همین حالا خیلی ها اسپانیا را قهرمان می دانند، همین طور خوب می دانم که در ظاهر مجموعه اسپانیا بهتر از هلند به نظر می رسد و حتی کرویف نیز پشت ما را خالی کرده وجانب اسپانیا را گرفته است،


ولی امیدوارم و خیلی امیدوارم که در لحظه ی سوت پایان بازی امشب مشت های گره کرده فن مارویک، این اسطوره  جدید فوتبال هلند را در حالی که به نشانه ی پیروزی بالا رفته است ببینم. چند ساعت و فقط چند ساعت منتظر می مانم...


در همین باره

هلند در جام جهانی ۲۰۱۰

تاریخ ارسال: یکشنبه 20 تیر 1389 | نویسنده: صادق ابراهیم | چاپ مطلب 1 نظر